Tin tức

[ Gộp server ] Tiến hành gộp máy chủ Gà Việt Nam - Gà Gộp - Gà Lào - Gà Campuchia

Các bạn thân mến,

Để ổn định lại các server và tạo sân chơi giúp các server có sự giao lưu,kết nối với nhau,BQT GunnyPrivate quyết định tiến hành Gộp server với các server Gà Việt Nam,Gà Gộp,Gà Lào và Gà Campuchia

Rightwards arrow Thời gian : 22h ngày 22/01/2018 đến 22h ngày 22/02/2018

Rightwards arrow Nội dung : người chơi tại các máy chủ Gà Gộp - Gà Campuchia – Gà Lào sẽ được chuyển dữ liệu sang 1 máy chủ Gà Việt nam.

Rightwards arrow Quy Tắc Gộp Server :

 • Toàn bộ trang bị,cash,gold của nhân vật tại máy chủ Gà Gộp - Gà Lào – Gà Campuchia sẽ được chuyển sang máy chủ Gà Việt Nam.
 • Dữ liệu nhân vật cũ tại các máy chủ Gà Gộp - Gà Lào – Gà Campuchia sẽ bị xóa sau thời gian Gộp Server.

Rightwards arrow Cách Gộp :

 • Người chơi có nhân vật tại máy chủ cũ tiến hành tạo 1 nhân vật mới tại máy chủ Gà Việt Nam
 • Sau đó đăng nhập lại trang chủ,vào phần Gộp Server để tiến hành gộp.
 • Sau khi Gộp xong,tất cả trang bị,cash,gold của nhân vật tại máy chủ cũ sẽ được chuyển sang máy chủ mới
 • Vì game chưa có chức năng Đổi giới tính do đó các bạn lưu ý tạo nhân vật mới tại máy chủ mới thì chọn đúng giới tính theo nhân vật cũ,nếu không trang bị chuyển sang bị khác giới tính không dùng được sẽ không được hỗ trợ.
 • Thời gian mở Gộp server là 22h ngày 22/01/2018,sau thời gian này,các máy chủ cũ sẽ ko đăng nhập vào được nữa để hỗ trợ thực hiện việc chuyển dữ liệu do đó các bạn lưu ý nắm bắt thời gian để tiến hành Gộp.
 • Gộp server sẽ tiến hành chuyển dữ liệu các trang bị có trên người nhân vật,trong túi đồ,các dữ liệu tại các tính năng khác như hòm thư,pet.. sẽ xóa hoàn toàn,do đó các bạn lưu ý nhận toàn bộ trang bị trong hòm thư cũng như tháo đồ của pet để có thể nhận lại sang nhân vật tại máy chủ mới.

Rightwards arrow Hỗ trợ máy chủ mới Gà Lào :

Do máy chủ Gà Lào mở sau khá nhiều thời gian so với máy chủ Gà Gộp và Gà Việt Nam nên sẽ được hỗ trợ thêm tính theo lực chiến của nhân vật như sau :

 Lực chiến <= 1m : 100k cash

Lực chiến <= 5m : 200k cash

Lực chiến <= 10m : 300k cash

Lực chiến <= 20m : 500k cash

Lực chiến <= 50m : 800k cash

Lực chiến <= 75m : 1000k cash

Lực chiến <= 100m : 1500k cash

Lực chiến <= 150m : 1800k cash

Lực chiến <= 200m : 2000k cash

Lực chiến > 200m : 2500k cash

Rightwards arrow Hỗ trợ máy chủ mới Gà Campuchia :

Do máy chủ Gà Campuchia mở sau khá nhiều thời gian so với máy chủ Gà Gộp và Gà Việt Nam nên sẽ được hỗ trợ thêm tính theo lực chiến của nhân vật như sau :

 Lực chiến <= 1m : 200k cash

Lực chiến <= 5m : 300k cash

Lực chiến <= 10m : 450k cash

Lực chiến <= 20m : 600k cash

Lực chiến <= 50m : 1000k cash

Lực chiến <= 75m : 1300k cash

Lực chiến <= 100m : 1800k cash

Lực chiến <= 150m : 2100k cash

Lực chiến <= 200m : 2400k cash

Lực chiến > 200m : 3000k cash

Rightwards arrow Lưu ý :

 • Mỗi tài khoản tại máy chủ cũ chỉ có thể tiến hành Gộp server 1 lần
 • Mỗi tài khoản tại máy chủ mới chỉ có thể nhận Gộp server 1 lần từ nhân vật tại máy chủ cũ sang.
 • Do đó với các bạn chơi nhiều nhân vật vui lòng tạo thêm nhiều tài khoản mới để tiến hành Gộp cho các nhân vật cũ.
 • Vì game chưa có chức năng Đổi giới tính do đó các bạn lưu ý tạo nhân vật mới tại máy chủ mới thì chọn đúng giới tính theo nhân vật cũ,nếu không trang bị chuyển sang bị khác giới tính không dùng được sẽ không được hỗ trợ.
 • Thời gian mở Gộp server là 22h ngày 22/01/2018,sau thời gian này,các máy chủ cũ sẽ ko đăng nhập vào được nữa để hỗ trợ thực hiện việc chuyển dữ liệu do đó các bạn lưu ý nắm bắt thời gian để tiến hành Gộp.
 • Gộp server sẽ tiến hành chuyển dữ liệu các trang bị có trong túi đồ,các dữ liệu tại các tính năng khác như hòm thư,pet.. sẽ xóa hoàn toàn,do đó các bạn lưu ý nhận toàn bộ trang bị trong hòm thư cũng như tháo đồ của pet để có thể nhận lại sang nhân vật tại máy chủ mới.
 • Thời gian đóng Gộp server là 22h ngày 22/02/2018,sau thời gian này các dữ liệu của nhân vật cũ sẽ xóa hoàn toàn,nên các bạn lưu ý tiến hành Gộp sớm để tiếp tục tham gia và giao lưu với mọi người tại máy chủ mới.