Tin tức

Tỉ lệ nạp thẻ

BQT xin thông báo tỉ lệ nạp thẻ cho toàn server như sau:

 

Nạp lấy Cash

 

10.000 vnđ

20.000 cash

+ 1 triệu xu

20.000 vnđ

40.000 cash

+ 2 triệu xu

50.000 vnđ

100.000 cash

+ 5 triệu xu

100.000 vnđ

200.000 cash

+ 10 triệu xu

200.000 vnđ

400.000 cash

+ 20 triệu xu

500.000 vnđ

1.000.000 cash

+ 50 triệu xu

1.000.000 vnđ

2.000.000 cash

+ 100 triệu xu

 

Nạp lấy Gold

 

10.000 vnđ

20.000 gold

+ 1 triệu xu

20.000 vnđ

40.000 gold

+ 2 triệu xu

50.000 vnđ

100.000 gold

+ 5 triệu xu

100.000 vnđ

200.000 gold

+ 10 triệu xu

200.000 vnđ

400.000 gold

+ 20 triệu xu

500.000 vnđ

1.000.000 gold

+ 50 triệu xu

1.000.000 vnđ

2.000.000 gold

+ 100 triệu xu